Vårstädning eller trädfällning –
vi har ett brett utbud av trädgårdstjänster

Att sköta trädgården är normalt en glädje, även om det ibland knorras kring gräsklippning och rensning av rabatter. Det finns dock saker som gärna ”blir liggande”: t.ex. att fälla ett träd eller sätta om en nedrasad stengärdsgård. Det är här vi kommer in: det som är krångligt och tidskrävande för en privatperson är enkelt för våra entreprenörer, eftersom de har rätt kunskap och maskiner som gör arbetet enkelt.

Ibland känner man att det är ekonomiskt oansvarigt att ”ta in någon” att göra något man kan göra själv, även om man är osäker på hur man ska lösa problemet eller man inte har de verktyg som behövs. Se det så här: det som tar dig och din familj en heldag (och som kanske ändå inte blir klart) kan en av våra entreprenörer lösa på en eller ett par timmar.

Vi hjälper också till med skogsvård och kantslåtter.

Några av våra tjänster inom Skog och Trädgård:

  • Trädfällning
  • Gräsklippning
  • Rensning av rabatter
  • Ogräsharvning
  • Beskärning av buskar, häckar och träd