Vi löser dina problem med bemanning –
utan avbrott i produktionen

Farmartjänst Borås löser dina problem vid arbetstoppar, eftersom vi snabbt och enkelt kan skicka våra kunniga och högt motiverade entreprenörer. Dessutom utan krav på långa avtal – vi ser på bemanning som en extra resurs som ska finnas där när du behöver den.

Vi sköter också de projekt företagets anställda måste prioritera bort när de är fullt upptagna med att hålla företaget igång. När du blir tvungen att flytta folk för att t.ex. städa arbetsytor, ta emot containerleveranser (inklusive containerurlastning) eller röja i förråd finns vi där: vi tar hand om problemet och låter dina anställda fortsätta göra det de är bäst på.

Våra entreprenörer är självgående och har ett genuint intresse av att få saker gjorda, eftersom de i grunden är egna företagare inom vår ekonomiska förening. Eftersom våra entreprenörer samarbetar klarar vi både korta och långa uppdrag – ni kan lita på att jobbet blir gjort, även i förkylningstider.

Genom vår bemanningstjänst kan du få hjälp med exempelvis byggarbete på industrier, fastighetsskötsel, filterbyten, lagerröjning och att hitta snickare.