Rosendalsgatan 22

504 52 Borås
Farmartjänst Borås - Din extra resurs

Rosendalsgatan 22

504 52 Borås

Vad vi gör

Bemanning - Farmartjänst Borås

Bemanning

Vi löser dina problem – utan avbrott i produktionen.
Trädgårdsarbete - Farmartjänst Borås

Skog & Trädgård

Vårstädning eller trädfällning – vi gör stora jobb enkla.
Utemiljöer - Farmartjänst Borås

Fastighetsskötsel och Utemiljöer

Kunnande, driv och maskinkraft.
Snöröjning

Snöröjning

Under vinterhalvåret hjälper vi dig med all form av snöbekämpning i och runt Borås.  Vi skottar, plogar och halkbekämpar.
Top