Fastighet och Utemiljö

Allt ifrån privata fastigheter upp till bostadsrättsföreningar, privata företag, industrier, kommuner och landsting. Vi har kompetens inom all typ av fastighetsskötsel.

Skötsel av utemiljö

Våra entreprenörer kan utemiljöer på sina fem fingrar och har inga problem att arbeta medan det faller några millimeter regn – kalla det landsbygdsmentalitet, om du vill. De är dessutom vana vid den fria arbetsmiljö som präglar arbete med skötsel av olika typer av utemiljöer och känner ansvar för de miljöer de vårdar.

Bland våra kunder hittar du stora aktörer inom skötsel av grönytor som Svensk Markservice och Tranemo Trädgårdstjänst. Dessa jättar hyr in oss eftersom våra entreprenörer är självgående och utför jobben snabbt och effektivt – dessutom finns vi nära och har maskinkraften för även de större uppdragen.

Några av våra tjänster inom Fastighet och Utemiljö:

  • Gräsklippning från allt till stora och små ytor
  • Snöröjning och halkbekämpning
  • Sopning
  • Vår- och höststädning
  • Beskärning

Grönyteskötsel